Salarisadministratie

Een correcte  en betrouwbare salarisadministratie houd je medewerkers blij en de fiscus tevreden

AMFID kan de totale salarisadministratie geheel of gedeeltelijk overnemen.

Uw winst:

 • correcte en betrouwbare afhandeling
 • altijd de juiste salariëring volgens actuele richtlijnen
 • directe verwerking in de financiële administratie
 • tijdige en correcte aangiften loonbelasting

 Standaard pakket

 • opmaak salarisstroken en jaaropgaven op papier en digitaal
 • aanmaken betaallijst personeel
 • vervaardigen van journaalposten voor de financiële administratie op papier en digitaal
 • bijhouden van de wettelijk verplichte “loonstaat per medewerker”
 • vervaardigen van de aangiften Loonbelasting
 • aanleveren van het jaarwerk voor de medewerkers, de Belastingdienst en het pensioenfonds

Optionele uitbreiding

 • bijhouden van de ziekteregistratie
 • bijhouden van de verlofregistratie
 • bijhouden van een personeelsinformatiesysteem
 • vervaardigen van de CBS enquête W & L

Interesse?  Maak een vrijblijvende afspraak.